A veszélyes hulladékkezelési tevékenységünknél azt a célt tűztük ki, hogy:

  • Megkeressük és feltárjuk a desztillációs úton regenerálható oldószereket
  • A kis mennyiségű oldószerek regenerálása valósuljon meg
  • Az oldószer regenerálható, visszaforgatható legyen , forgási ciklus legyen kialakítva
  • Göngyöleg mosása ne történjen, a csomagolóanyag forgalmában is visszaforgathatóságot, forgási ciklust alakítsunk ki
  • Veszélyes hulladék tárolása ne történjen, csak a regeneráláshoz szükséges minimális anyag mennyiség legyen egyszerre a telephelyen. Szállítással biztosítható legyen a folyamatos ellátás.
  • A forgási ciklusból kikerülő anyag hasznosítása, termelési folyamatba beépítése
  • Olyan hulladék regenerálása mely mérgező, maró, fertőző és robbanó anyagokat nem tartalmaznak. A regenerálandó oldószerek környezetre gyakorolt hatása minimális legyen.
  • A tevékenység végzéséhez kisméretű berendezések elegendőek legyenek, laboratóriumi és az üzemi berendezés létrehozása lehetséges legyen